Lina Sjöberg

4:20 min
Om integration.

Lina Sjöberg bor i Uppsala med sambo, barn och katter. Hon är bibelvetare, forskare och författare och har precis kommit ut med en bok om sina favoritberättelser ur Gamla testamentet, Ofromma bibeltolkningar. Viktigast är att leva sitt liv så ärligt som det går och vara en bra mamma.