Vad är tid?

24 min
Tid och tidsbegrepp är inte samma sak för oss som för Amondawafolket i Amazonasområde i Brasilien. Vårt språk, och de flesta andra, placerar händelser i dåtid, nutid och framtid längs en tidslinje. Vi använder rumsliga metaforer för tidsåtgång - vi kan ”arbeta hela natten” när vi ”närmar oss jul” och ibland ”ligger vi efter i schemat”. Amondawafolket, å andra sidan, saknar språkliga begrepp som kopplar ihop tid och plats. Den lilla språkgruppen med ungefär 150 talare kom i kontakt med omvärlden i slutet av 1980-talet, och den är en hittills enda i världen där forskarna funnit en tidsuppfattning utan kopplingen tid-rum, säger Chris Sinha, som är gästprofessor i Lund i ämnet språkpsykologi och kognitiv semiotik. Teaterforskaren Mikael Strömberg vid Göteborgs universitet kommenterar teaterkritikern Leif Zern, som i förra veckan efterlyste variation och nyansering bland unga skådespelarröster. I veckans program talar Mikael Strömberg om den goda teaterrösten och om brist på fortbildning på teatrarna. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor: - vart tog ’att’ vägen? - svenskalärare eller svensklärare? - om/ifall/huruvida - ’större i år jämfört med förra året’ - vad är de för fel med det lilla ordet ’än’? - finns det en skillnad mellan ’ska’ och ’skall’?