Kulturnytt

9:57 min
Vi ägnar hela Kulturnytts lördagssändning åt Tomas Tranströmers bortgång. Göran Sommardal väljer i sin minnestext att tala om dynamiken mellan det privata och det personliga i Tranströmers poesi. Louise Epstein från Nordegren och Epstein gör några reflexioner kring hans poesi. Dessutom citerar vi ur fredagskvällens Ring Kulturradion som delvis ägnade sig åt Tranströmer. Camilla Lundberg talar då om den musikaliska sidan av Tranströmer.