Wilson & Epstein i P1: Om livets förgänglighet

41 min
I dag är Roger Wilson från kulturredaktionen programledare, och kommer att bjuda er på en sändning om ålderskriser. Finns de? Varför? Och går det att söka tröst eller vägledning i kulturen?

TV4:s kommande stora humorsatsning handlar om ett pojkband från 90-talet som ska återförenas. Men nu är alla medlemmarna 40-någonting och mitt inne i sina mitt-i-livetkriser. Och eftersom den här nyheten kom mitt inne i Roger Wilsons egen 45-års kris, tänkte han se om det går att göra radio av det hela. Roger och Louise Epstein har tagit in experthjälp för att se vad som kan hjälpa oss över våra medelålderskriser - terapi, kultur eller filosofi? Beteendeterapeuten Renate Leijon, kulturjournalisten Jens Liljestrand och filosofen Tulsa Jansson hjälper till att reda ut. 

Programledare: Roger Wilson
Bisittare: Louise Epstein
Producent: Kicki Möller