Polisen slängde mig i sjön

28 min
16-åriga Ali gömmer sig ombord på en båt som ska gå från Grekland till Italien. Polisen upptäcker honom. Det är vinter och Ali kan inte simma, men polisen kastar honom överbord. Hemma i Afghanistan drömde Ali om att bli polis. Vad händer med drömmen under flykten? Hur ser Ali och andra unga som flytt, på den svenska polisen? Reporter Lollo Collmar.