Maten vi slänger en allt mer eftertraktad råvara

20 min
Våra matrester har blivit en råvara som på sina håll till och med är en bristvara. Vetandets värld handlar idag om att förädla matsopor till en produkt som driver en växande flotta av kommunala bussar, sopbilar, och nu allt fler privatägda bilar - en värdefull resurs i samhällets energiekvation. Visserligen sker fortfarande den allra största produktionen av biogas här i landet vid reningsverken genom rötning av avloppsslam, men biogas från matrester är en produktion som ökar starkt och som dessutom ger en restprodukt som går att sprida på åkrarna som en del av ett naturligt kretslopp. Vetenskapsradions Per Helgesson har grävt ner sig i den här i grunden biologiska processen som växer så snabbt här i landet. Medverkar gör biogasforskaren Anna Schnürer vid Sveriges Lantbruksuniversitet, produktionschef Niklas Leksell, teknik- och miljöchef Per-Erik Persson och verkställande direktör Eva Myring vid den kommunala biogasanläggningen, Vafab miljö i Västerås