Framtidens vårdavdelning - med patienten i centrum

20 min
När media rapporterar från vården handlar det ofta om brist på läkare och annan vårdpersonal, strama ekonomiska budgetar, stressig arbetsmiljö och ifrågasatt patientsäkerhet. Men svensk sjukvård är vid en internationell jämförelse en av världens mest läkartäta och har stora ekonomiska resurser. Men hur väl används alla vårdens resurser?

Kan vårdens resurser användas bättre? Ja, det är man övertygad om på "Framtidens vårdavdelning" på Östra sjukhuset i Göteborg. Många vårdanställda sökte jobben här där kraven är att varje dag tänka nytt, och försöka använda vårdens resurser på de mest effektiva, innovativa och smarta sätten – alltid med patientens bästa för ögonen.

– Det kan alltid bli bättre, och vi kan alltid tänka nytt och det är viktigt. Vi måste använda rätt personer med rätt kompetenser till rätt arbetsuppgifter, om vårdsverige ska fungera i framtiden. Vi behöver inte fler läkare och sjuksköterskor, men vården idag använder ofta dessa kompetenser på ett felaktigt sätt, säger Ann-Marie Wennberg, överläkare och områdeschef.

Forskaren Peter Almström från Chalmers lyfter fram att grundproblemtiken är hur den offentliga vården styrs och ägs.

– Politikerna vill inte lägga sig i detaljerna, men det är när man analyserar vårdarbetet i detalj som man upptäcker fel och brister, säger Peter Almström från Chalmers. I en pågående studie ska han detaljstudera hur personalen på "Framtidens vårdavdelning" använder sin arbetstid.

I programmet medverkar Yvonne Berger, sjuksköterska och projektledare, Ann-Marie Wennberg,  överläkare och områdeschef, Göran Kullberg, överläkare, Malin Henriksson, sjuksköterska, Peter Almström, docent och forskare från Chalmers samt patienten Lisbeth Ekman.