Påskens vittnen

Här finns inget ljud
Mässa från den ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby med Peter Halldorf och Joel Halldorf.

Dagens gudstjänst kommer från den ekumeniska kommuniteten på Nya Slottet Bjärka-Säby i Östergötland. En mötesplats, där man lever efter devisen ”bön och arbete”, och där livet präglas av stillhet och eftertanke.

Bjärka-Säby är i dag en lekmannakommunitet som består av människor som bor på olika håll i Skandinavien och tillhör olika kyrkor. På slottet bor volontärer, som förbinder sig att bo där i minst ett år, i en rytm av bön och arbete. Många andra människor deltar i retreater, gudstjänster och andra samlingar på slottet.

Bjärka-Säby har blivit ett ekumeniskt andligt centrum, dit det kommer människor från olika kyrkliga traditioner.

Joel Halldorf är teolog och författare. I sin predikan tänker han tala utifrån texten om hur lärjungarna möter Jesus efter uppståndelsen.

Predikan handlar om att bli ett vittne. Inte genom att bli logiskt övertalad, utan genom att erfara att Gud är en verklighet.

Han jämför med en dokusåpa från ett kloster som gick i TV för några år sedan.

En handfull vanliga engelsmän lämnade sin vardag för fyrtio dagar, och levde på ett benediktinkloster. Ett liv utan distraktioner, i tystnaden, i bönerna. Och så, efter fyrtio dagar, sitter en av männen i samtal med sin andlige vägledare – och han drabbas. Gud möter honom där och då. Kameran registrerar vad som händer med hans kropp, men vad som sker i hans själ är omöjligt att greppa.

Medverkande

Peter Halldorf, celebrant  
Joel Halldorf, predikant
Andreas Bergvall, kantor
Niklas Lindholm, diakon
Kör från Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby 
Ingrid Eriksson och Marianne Jemander, lektorer (textläsare)

Bibeltexter 

Jesaja 43:10-13
1 Korintierbrevet 15:1-11
Psaltaren 145:1-7
Johannes 21:1-14

Jesus sade till lärjungarna: ”Kom och ät.”
Ingen av dem vågade fråga honom vem han var; de förstod att det var Herren. ”

Musik

Påsktroparion, ”Kristus är uppstånden från de döda” (trad)
”Dig vare ära, Herre” (André Gouzes OP)
”Din livgivande kropp” (Peter Halldorf/Lena Arbring)
”Kristus har uppstått, han är här” (Anders Piltz/M Vulpius) 

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.09
  Församlingssång, Kör Från Ekumeniska Kommuniteten Bjärka-Säby, Andreas Bergvall Körledare - Gloria
  Kompositör: Lena Arbring
 • 11.16
  Kör Från Ekumeniska Kommuniteten Bjärka-Säby, Andreas Bergvall Körledare - Psaltarpsalm, Ps 145
  Kompositör: Trad
 • 11.33
  Församlingssång, Kör Från Ekumeniska Kommuniteten Bjärka-Säby, Andreas Bergvall Körledare - Din Livgivande Kropp
  Kompositör: Lena Arbring
 • 11.53
  Kör Från Ekumeniska Kommuniteten Bjärka-Säby, Andreas Bergvall Körledare, Församlingssång - Ät Mitt Bröd
  Kompositör: Jacques Berthier