Med Emmy Rasper

30 min
Ring P1 från Göteborg om bland annat bostadsbyggande, IS och bilbränder. Programledare Emmy Rasper.