Konfliktmat – mat som problem och mat som lösning

29 min
Konflikter som handlar om mat. Och mat som lösning på konflikter.

Följ med till Beirut och hör om det s k hummus-kriget mellan Libanon och Israel.
Vi berättar också om Conflict Kitchen i Pittsburg i USA, konfliktköket som bara serverar mat från plaster som USA ligger i konflikt med.
Mat används också inom diplomatin för att lösa konflikter. Karin Olofsdotter berättar hur hon använde maten som ambassadör i Budapest.

Och varför heter fruktsallad Macedonia i Italien?

Meny om konfliktmat. Mat som konflikt och mat som lösning på konflikter.