P3 Om Medicinska åldersbedömningar

23 min
Den senaste tiden har medicinska åldersbedömningar av ensamkommande asylsökande barn debatterats friskt. Men vad handlar alltsammans om och varför är dessa medicinska bedömningar så kritiserade?

När ensamkommande barn kommer till Sverige och söker asyl så görs det i fall av osäkerhet en bedömning av personens ålder för att denne ska få rätt mottagande och för att korrekta beslut skall kunna fattas i asylprocessen. Tidigare har migrationsverket använt sig av medicinska åldersbedömningar utförda av läkare och tandläkare för att göra detta, men sedan september 2015 så beställer de inte längre den här typen av undersökningar. Metoderna har från många håll kritiserats för att vara ovetenskapliga och otillförlitliga men nu hörs politiska röster om att användningen av dessa borde återupptas. Varför? Hur går undersökningarna till och vad handlar kritiken om?

I avsnittet hörs Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket.