Med Emmy Rasper

30 min
Ring P1 från Göteborg om bland annat mobiltelefoner i skolan, flyktingströmmarna genom Medelhavet och äldres mat. Programledare: Emmy Rasper.