Börsbolagens vinster i fokus

20 min
Ekonomiekot lördag diskuterar börsbolagens vinster. Hur pass uthålliga är vinstnivåerna, och hur väl framgår effekten av exempelvis valutakursförändringar. Gäster är Lars Oxelheim, professor vid Lunds universitet, och Peter Malmqvist, fristående finansanalytiker.