Vetenskaplig oenighet om utsläppen kring Fukushima

20 min
Den 11 mars 2011 drabbades Japan av en kraftig jordbävning. En tsunami svepte in och dödade cirka 16 000 människor. Fortfarande saknas 4 500 . Samtidigt inträffade kärnkraftsolyckor av aldrig tidigare skådat slag. Tre härdsmältor och en brand i en bassäng med bränslestavar. Den orsakades av elbristen som uppstod. De vetenskapliga studier som nu kommer visar att det inte var bränder och sammanfallande verk efter explosioner som gav mest strålning. Utan mest strålning kom troligen från det verk som är bäst bevarat, verk nummer 2 i Fukushima. Där inträffade en dov explosion på morgonen den 15 mars 2011. Men fortfarande råder oenighet om hur förloppen kring vad som händer i de olika kärnkraftverken såg ut, hur mycket och vad som släpptes ut i luften, och hur mycket nedfall det blev på marken, och var. Av vissa forskare beskrivs olyckan som värre än Tjernobyl, och av andra som mindre. Det kommer att ta flera år innan forskarna har analyserat klart vad som hände inom de olika områdena.