Nyheter från Vetenskapsradion

4:57 min
Forskare är kritiska mot skolutvecklingsprojektet PRIO, som drivs i Sverige med inflytande från konsultfirman McKinsey. Det är osäkert om den nuvarande regeringen vill fortsätta den förras satsning på att rekrytera toppforskare till Sverige, för närvarande är det stopp på rekryteringar. Grodor har olika strategi för att komma undan rovdjur från luften kontra från marken.