Jag knackar fortfarande på dörren till Sverige

28 min
- Många dörrar har öppnats. Men det finns de som inte verkar höra att jag knackar. Abdinoor Mohammed kom från Somalia 2007. Nu är han arbetslös. Och han fortsätter att knacka på.

Det var för drygt 6 1/2 år sen som Abdinoor sökte asyl i Sverige. Efter ett år fick han uppehållstånd. Sen dess har han fått hit sin familj och byggt upp ett liv i Braås utanför Växjö. I Somalia var han lärare, författare och journalist. Här kretsar hela hans liv kring migration och integration. Han har haft flera olika projektjobb men sen en tid tillbaka är han arbetslös, men inte sysslolös. Det var inte riktigt så här han hade hoppats att livet i Sverige skulle se ut.
- Det är inte lätt att passa in i det svenska integrations-spåret. Men jag vägrar att känna mig exkluderad, säger han.
Abdinoor har hunnit bli 58 år och nu är det allra viktigaste, det han slåss mest för, att hans fyra barn ska kunna växa upp med en känsla av att höra till.

Det här är det andra programmet i Tendens temavecka Vägen in i Sverige. Sveriges Radio har under det senaste året sänt en mängd berättelser på temat Min flykt - om människors erfarenheter av att ta sig till Sverige för att söka en fristad här.  Men vad händer efter flykten? Hur är det att komma hit och skapa sig ett nytt liv här?

Producent: Anna-Brita Lindqvist