Föråldrad kinaundervisning och debatt om apartheidmonument

14 min
Kina har seglat upp som världens största handelsnation och tagit självklar plats i den globala ekonomin och kulturen, men detta speglas inte i de svenska läromedlen för högstadiet och gymnasiet, enligt journalisten Ola Wong. I Sydafrika har en debatt blossat upp kring ett monument över kolonisatören och entreprenören Cecil John Rhodes. Han var med och drev igenom sociala förändringar, vilkas förödande effekter fortfarande syns i samhället.