Så testar man att eleven begriper matte

20 min
Svenska elever måste bli bättre på matte. Men hur? Kanske genom bättre tester av hur eleverna tillägnar sin matteundervisning, visar ett stort forskningsprojekt som pågår i Umeå.

Formativ bedömning kallas en metod som går ut på att lärarna ofta testar elevernas matematikkunskaper. På så sätt ges lärarna en bättre bild av varje enskild elevs nivå och lärarna kan planera undervisningen bättre så att den anpassas efter elevens egna behov.

Bakgrunden är att kunskaperna i matematikkunskaper bland svenska elever har försämrats under de senaste åren, enligt internationella mätningar i den s.k. Pisa-undersökningen.

Eftersom matematik är basen i flera av de yrken som Sveriges framtida hopp som framgångsrik industrination vilar på så har lösningarna på problemet duggat tätt. Politikerna har lämnat en bred arsenal av olika lösningar för att Sverige ska nå toppen igen.

Forskare pratar om att det är undervisningsmetoderna som måste ändras. Mindre av utantillinlärning och mer av resonemang i klassrummen är en lösning, menar Umeå-lärarana som intervjuas i dagens Vetandets värld,  Krister Olson och Göran Sjödin, och som deltar i ett forskningsprojekt för att hitta nya och bättre undervisningsmetoder i matematik.

Projektet kommenteras även av docenten i matematikdidaktik, Torulf Palm samt professorn i samma ämne, Johan Lithner.