Om Anne Carson och "dragandets" poesi

14 min
Som en poetisk drag show-estetik. Så beskriver författaren och kritikern Kristofer Folkhammar Anne Carsons lyrik. Anne Carson är nu aktuell med en ny bok, den heter "Röd Doc", översatt till svenska av Mara Lee. I sin essä drar Kristofer Folkhammar paralleller mellan hennes poesi och tv-programmet RuPauls Dragrace.