Nytt filter kan hindra fosfor att övergöda Östersjön

20 min
I åratal har en rysk kycklingfarm övergött Östersjön med fosfor. Men det finns filterteknik som kan sätta stopp för miljöskandalen. Den svenske forskaren Gunno Reman har tagit fram en ny filterteknik för att ta bort fosforet och snart kommer tekniken att installeras på kycklingfarmen i Ryssland.

Men hur gör man egentligen för att skapa ett filter som på ett billigt och enkelt sätt kan ta upp fosfor ur gödselvatten, utan tillgång till el och mer avancerad teknik? Och på ett sätt som gör att man sen kan använda fosforn till gödning där det behövs inom jordbruket?

Gunno Renman, professor vid avdelningen för mark och vattenteknik på KTH i Stockholm, har sökt svaren på de här frågorna och har i sitt labb tagit fram ett särskilt filtermaterial, baserat på en bergart han hittat i Polen.

Nu ska svenska och finska miljöstiftelser se till att fosforfilter installeras på farmen utanför St Petersburg som i 40 års tid har bidragit till övergödningen av Östersjön.