Det ideella arbetet ökar inom idrotten - hör teol. doktor Johan von Essen

12 min
Att vara ideell idrottsledare tar mycket tid och ger dåligt betalt, men många väljer ändå att ta sådana uppdrag. Faktum är att studier visar att antalet ideella ledare ökar i Sverige. Vi hör teologe doktor Johan von Essen. Reporter: Dag Malmqvist