En lägesrapport från stamcellernas värld

20 min
I tio års tid har stamceller beskrivits som någonting magiskt i media. Kroppens egna ursprungliga byggstenar skulle kunna reparera dåliga hjärtan, trasiga ögon och bota diabetes. Men när kommer behandlingarna och var står stamcellsforskningen idag? De frågorna ställde vi till en rad av de främsta stamcellsforskarna under en uppdateringskonferens i Uppsala. Stamcellsforskarna berättade att i många fall har det här visat sig svårare än väntat att få stamcellerna att göra det man vill. Men det går framåt på vissa områden, och nu verkar en vanlig ögonsjukdom kunna bli en av de första områden där embryonala stamceller får praktisk betydelse i behandling. För närvarande rekryteras patienter till tre kliniska prövningar av en behandling med stamceller mot sjukdomen åldersrelaterad makuladegeneration, som är en ögonsjukdom som skapar svåra synproblemen hos framförallt dem som är äldre än 65 år. Förmåga till skarp syn försämras drastiskt när cellerna i gula fläckern i ögat obönhörligt bryts ner. - Det här kan vara ett stort och spektakulärt genombrott. Kan en person med hjälp av den här tekniken återfå synförmågan vore det fantastiskt, säger Christine Mummery vid universitetet i nederländska Leiden.