Ensam matteelev är inte stark

20 min
Svenska elevers mattekunskaper har blivit sämre sedan mitten på 90-talet. Det kan ha sin grund i att lärarna tagit ett steg tillbaka i klassrummet och eleverna fått ta allt mer ansvar för sitt lärande själva, skriver Åse Hansson vid Göteborgs Universitet i en ny avhandling. I Vetandets värld berättar hon om sin forskning och hur hon menar att den svenska matematikundervisningen borde se ut - en vision som innebär något annat än både katederundervisning och elevernas ensamma självständiga arbete.