Kvinnors hjärtan i fokus

20 min
Behöver kvinnors hjärtan studeras separat och hjärtsjukdomar behandlas olika på män och kvinnor? Roxana Mehran, medicinprofessor i New York, menar att det behövs enkönade studier kring kvinnors hjärtkärlsjukdomar. Orsaken är att få för kvinnor oftast är med i de studier som görs. Hon har själv skapat ett nätverk för att kunna driva igenom det här. Sverige skulle dessutom kunna gå i spetsen, genom de unika register vi har här, påpekar hon . Men hon får inget stöd från två svenska professorer, Annika Rosengren i Göteborg, och Eva Swahn i Linköping. De menar att det är intressantast att jämföra vilka resultat olika behandlingar får på kvinnor respektive män. Eva Swahn påpekar också att det finns många myter kring kvinnors hjärtsjukdomar, och att det kan bero på att kvinnor beskriver smärtan på annat sätt än män, även om symptomen är de samma.