Rätt mamma och pappa till Rasmus

25 min
Nyligen beslutade regeringen om ersättning till vanvårdade fosterbarn, ett unikt beslut i svensk rättshistoria. I Vetenskapsradion Historia berättas om statens försök att ta hand om fosternbarn i Sverige. Forskaren Ann-Sofie Bergman vid Linnéuniversitetet i Växjö är aktuell med en avhandling där hon undersökt vilka normer som gällt när fosterbarn placerats hos fosterfamiljer. - På 1920-talet handlade det mest om att se till att fosterbarnen garanterades varma kläder och tak över huvudet, medan senare decennier poängterade att fosterbarnet skulle hamna i en kreativt och socialt utvecklande miljö. Precis som i Astrid Lindgrens ”Rasmus på luffen” var flickor mer populära än pojkar, under den epok när fosterföräldrar själva fick välja och vraka bland fosterbarn, och de sociala myndigheterna tog också hänsyn till barnets karaktär och utseende skulle passa ihop med fosterfamiljens, så att det skapades en illusion av en biologisk kärnfamilj. I Vetenskapsradion Historia berättas också om historiens första flygbombingar, som ägde rum i Libyen för exakt hundra år sedan. Idag flygspanar svenska Gripenplan över samma område där italienska piloter släppte världshistoriens första bomber. Historikern Lars Ericsson Wolke vid Försvarshögskolan berättar om det italiensk-turkiska kriget 1911, och vad senare tiders flygbombningar kommit att betyda för krigshistorien. Programledare är Tobias Svanelid.