Bokträdet som stannade kvar - Liza L Lundkvist

6:39 min
Morgonandakten med Liza L Lundkvist, låtskrivare, sångerska, och präststuderande handlar den här veckan om trädgårdar, viktiga himmelsfärder och om den trotsiga gudsnärvaron.

Jag kan också växa här.
Jag kan också hitta näring och mod att släppa gammal last.
Ibland är det tid att gå. Men ibland är det tid att stanna kvar, av skäl som bara hjärtat och Gud själv känner till.
Just där man är finns det kraft att få.
Liza L Lundkvist.

Text

Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.
Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem.

Musik

Visa från Raukasjö, Mats Bergström

Må din vilja ske, Ebba Forsberg