Nyheter från Vetenskapsradion

4:49 min
Inför ett kommande ebolautbrott är det viktigt att låa smittskyddsinformationen spridas på lokal nivå, och av någon befolkningen har förtroende för visar forskning i Sierra Leone. Igenväxning är det största hotet mot växter och djur i Europa, enligt Artdatabanken på SLU - nu visar forskning att det kan gå att återinföra vilda betesdjur. Sverige satsar allt mer pengar på forskning.