Carl Otto Werkelid

4:34 min
"Den svenska tilltron till förbud är så djupt rotad att den nästan blivit till sin egen nationalsång."

Kulturjournalisten Carl Otto Werkelid har varit kulturråd vid Sveriges ambassad i London och dessförinnan var han under många år kulturchef på Svenska Dagbladet. Werkelid ser konst i alla dess former som ett oöverträffat sätt att vidga sin värld. Konsten - liksom religionen - handlar mycket om att få syn på vem man egentligen är mitt i allt som förvirrar.