Med Emmy Rasper

30 min
Ring P1 från Göteborg om bland annat fred i världen, stad kontra landsbygd och utsläpp i Östersjön. Programledare: Emmy Rasper, producent Victor Friberg.