#12. Andreas Schleicher - PISA-ormen som tvångsmatar oss med kunskapens frukt

19 min
Du tror att du vet vem som bestämmer i skolan. Du tänker att det är läraren, tänker du. --FEL! - Men Gustav Fridolin då, han är ju skolminister, HAN bestämmer väl? - FEL! - Men då måste det ju finnas någon högre makt. Någon slags skolgud med en allsmäktig pekpinne? - Ja, låt oss presentera PISA-provets grundare: Andreas Schleicher