Tre pedagoger - om skapande i skolan

Här finns inget ljud
De jobbar med estetiska ämnen i skolan, för skapandets skull och som inlärningsmetod. Medverkande: Musiklärare Johan Nyberg, dramapedagog Monika Westin och Ulf Alsterlund, SO-lärare på Kulturama. UR.