Elsie Johansson

4:54 min
Elsie Johansson debuterade som författare vid nära 50 års ålder. Har sedan dess skrivit ett flertal böcker i olika genrer - lyrik, romaner, barn- o ungdomsböcker och nu senast dramatik. Hon har även medverkat i olika radioprogram, bland annat som Sommar- och Vinterpratare. Talar om sig själv som den absoluta autodidakten som inte sneglar åt höger eller vänster utan går sin egen väg. Hon värnar också medvetet om det egna språket som ibland har kallats ”elsiska” och i allt hon skriver bottnar hon någonstans i sitt eget liv. ”Det är mig själv jag känner bäst”, säger hon, ”och ändå rymmer jag så mycket som jag aldrig vetat om, men som orden hjälper mig att komma åt”.