Uppfinnare - ett värv i motvind

20 min
Hur tar Sverige vara på sina uppfinnare och deras idéer? Inte vidare bra, om man får tro uppfinnaren Håkan Lans, som tillbringat många år med att strida för patent i rättstvister, istället för att tänka nytt. Däremot är han övertygad om att det är viktigt för landet att göra det - att ta vara på innovatörerna - och den uppfattningen delar han med Vinnova, Ingenjörsvetenskapsakademin och Svenskt Näringsliv, som nu lagt fram sin Innovationsplan med förslag till åtgärder för att Sverige ska bli bättre på det. Just nu väntar Håkan Lans på besked från Högsta Domstolen i den senaste i raden av tvister. I Vetandets värld möter vi honom i ett samtal om uppfinnandets villkor och möjligheten att leva på sida idéer. Intervjun är gjord av frilansjournalisten Marie Granmar.