Farmor på vinden

28 min
Knappt en procent av svenskarna bor i generationsboende. I USA är den siffran runt 18 procent och i södra Europa är generationsboende en relativt vanlig boendeform. Varför är vi så ointresserade av det?

I dagens Sverige är det ovanligt att bo tillsammans flera generationer i samma hushåll.  För 70 år sedan bodde många äldre tillsammans med sina barn. Den äldre generationen bodde ofta en trappa upp på vinden i ett undantagsrum och i det gemensamma hushållet hjälpte de till med barnpassning, hushållsarbete och lättare gårdsarbete. Idag tror man att knappa en procent bor i generationshushåll i Sverige.

Men begreppet generatonsboende börjar dyka upp i offentliga utredningar om bostadsbrist och äldrevård.

Anki Kemi flyttade för tre år sedan in i det gamla stinshuset i Haparanda tillsammans med två tonårsbarn, två vuxna barn med respektive och tre barnbarn. Generationsboendet  blev en lösning för att alla i familjen skulle kunna bo i hus. Däremot är Anki tveksam till att bo kvar på äldre dar om det skulle betyda att hon blir en börda för sina barn.

Anna Hjälm, forkare vid Umeå universitet, har djupintervjuat seniorer mellan 65 och 80 år och bland dem verkar normen vara att vuxna barn och föräldrar inte ska bo tillsammans.

Däremot vill olika generationer gärna bo nära varandra. Fler än åtta av tio äldre föräldrar bor nära något av sina vuxna barn visar den avhandling Anna Hjälm gjorde för några år sedan.

Programmet är gjort av Filippa Armstrong
filippa.armstrong@sr.se