Med Marika Griehsel

30 min
Ring P1 från Stockholm om bland annat klyftor i samhället, direktdemokrati, svårigheten att få medborgarskap, könsneutralitet och ADHD. Programledare: Marika Griehsel