Kulturnytt

9:58 min
Ilkka Suppanen får årets Torsten och Wanja Söderbergs pris, Göran Sommardal recenserar Björner Torssons diktsamling "Blandade röster är de bästa rösterna", konstutställning utan kurator på Gamle Strand i Köpenhamn och så har bokförsäljningen ökat under årets första fyra månader. Programledare: Natalija Sako