Kulturnytt 20111007 1305 NY.

14 min
Nobelpriset i litteratur. Göran Sommardals nobellessä om Tomas Tranströmers författarskap. Hanna Sahlberg har besökt Tranströmers kinesiske översättare Li Li i Peking. Nobelpristagaren själv läser Stationen från samlingen Det vilda torget som kom 1983. Sluligen en filmrecension: Måns Hirschfeldt om den tyska filmen Motståndets tid.