Svälten sätter spår i generationer framåt

19 min
På Afrikas horn riskerar 100 000-tals barn att drabbas av livslånga hälsoproblem och sjukdomar på grund av den pågående hungerkatastrofen. Det är främst barn upp till två års ålder som befinner sig i livets känsligaste utvecklingsperiod, som är värst utsatta. - Problemet med det som nu händer på Afrikas horn är tudelat, säger Mikael Norman som är professor i nyföddhetsmedicin vid Karolinska sjukhuset. Dels är det en fruktansvärd katastrof som pågår just nu, men den andra dimensionen är ju att de som är foster eller spädbarn under den här svälten och som överlever, de kommer ha en dubbel belastning eftersom deras hälsa kommer vara försämmrad livslångt. Mikael Norman har studerat hälsan hos personer som var foster eller spädbarn under svälten i Biafra i slutet på 1960-talet. Han fann att de som hade svultit löpte en klart ökad risk, att nu 40 år senare, drabbas av bland annat högt blodtryck, diabetes och övervikt. Enligt FN:s uppskattning är idag 750 000 barn på Afrikas horn så svårt undernärda att de är i akut behov av hjälp. Och enligt Zita Weise Prinzo, som är nutritionist på Världshälsoorganisationen WHO:s höghkvarter i Genève, kommer varje barn som nu är drabbat av undernäring att få någon form av skada. - Undernäring gör att hjärnans utveckling hämmas. Barnen får svårare att klara skolan, och de blir mindre produktiva som vuxna. Det påverkar hela samhällets utveckling, säger Zita Weise Prinzo. Det är en hel generation som drabbas men även nästa generation, för flickor som drabbas av undernäring föder senare i livet själva barn med låg födelsevikt. Reportrar Alexander Gustaf-Thompson och Gustaf Klarin