Kriget som arbetsmiljö

20 min
När en kula från en AK 47 Kalashnikov träffar soldatens skyddsväst kan det uppstå livshotande skador även om kulan inte tränger igenom. Tryckvågen från en vägbomb kan orsaka små hjärnskador med symtom som påminner om posttraumatiskt stressyndrom. Forskningen om yrkessoldaternas arbetsmiljö kallas experimentell traumatologi.

Det svenska försvaret har genomgått en enorm förvandling, jämfört med när hotet kom från Sovjetunionen. Idag är värnplikten borta och vi skickar yrkessoldater till Afghanistan och Mali som hamnar i strid på riktigt. Skaderiskerna de utsätts för  då blir absurt nog något av en arbetsmiljöfråga. Det betyder att vi egentligen inte kan tillåta några förluster alls, och måste skydda soldaterna på ett helt annat sätt än man var beredd att göra i det gamla värnpliktsförsvaret.

Det handlar om splitterskyddade fordon, skyddsvästar, hjälmar och annan skyddsutrustning som krävs för att ge personalen en någorlunda dräglig arbetsmiljö. Men soldaterna kan ändå bli skadade, trots att skydden gör sitt jobb. När en kula från en AK 47 Kalashnikov träffar soldatens skyddsväst kan det uppstå livshotande skador även om kulan inte tränger igenom. Andningsstillestånd, krosskador på lungorna och kraftiga blödningar är sådant som forskaren Ulf Arborelius sett i de experiment man gjort på sövda grisar.

Vägbomber är ett vanligt inslag i striderna som de svenska soldaterna hamnar i och tryckvågen från en kraftig explosion kan ge skador med symtom som liknar post-traumatiskt stressyndrom, PTSD. Det är en mycket liten fysisk hjärnskada som ställer till problemen och det är först på senare år som man kunnat bekräfta misstanken om att det var något som inte riktigt stämde i skadebilden på de soldater som varit i närheten av en explosion.

En nyligen publicerad studie som gjorts vid Centrum för traumaforskning visar att försökdjuren fick förändrade halter av vissa signalsubstanser efteråt, på liknande sätt som vid olika stresstillstånd, som till exempel PTSD.

Mårten Risling, som är en av forskarna bakom studien, konstaterar att man nog blandat ihop PTSD och mindre fysiska hjärnskador i många fall, eftersom symtomen är så lika.