Tolkningar av homeopatidom går i sär

25 min
Läkaren som rekommenderade homeopatiska medel till sina patienter gjorde inte fel. I en uppmärksammad dom som vetenskapsradion rapporterat om i veckan har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att läkaren inte utsatt patienterna för fara. Nu är frågan hur domen, som ett vägledande prejudikat, ska tolkas. Är det fritt fram nu för läkare och annan sjukvårdspersonal att föreslå homeopatiska medel till sina patienter? Läkaren Anders Pettersson, som efter en lång rättsprocess nu fått rätt i högsta instans, är nöjd med domen, men enligt Socialstyrelsen ändrar domen inte praxis. Högsta Förvaltningsdomstolen anser att det var fel av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, att ge Anders Pettersson prövotid, alltså en grövre form av varning, för det här. Socialstyrelsen har i veckan diskuterat hur de ska tolka domen och säger nu att det enda den betyder är att Socialstyrelsen inte lyckats bevisa att homeopatisk behandling kan vara en fara för patienter.

– Det domen säger är att Socialstyrelsen måste kunna peka på och styrka patientrisker och det har vi inte lyckats med i det här fallet, säger Ewa Sunneborn som arbetar med tillsyn på Socialstyrelsen

På leverantörsföreningen för homeopatiska medel, som levererar homeopatiska medel till omkring tusen kunder per år i Sverige, bl a till hälsokostbutiker är de klart positiva till domen.

– Helt övertygad att domen har ha en positiv effekt. Vad jag förstår riskerar inte apotekare sin legitimation. Jag har haft flera apotekar som vari intresserade att det finns apotekare som vill sälja homeopati, säger Sven Backlund ordförande för leverantörsföreningen för homeopatiska medel.

I veckan har den största europeiska cancerkonferensen någonsin hållits med 16 000 deltagare från 118 länder och givetvis har det presenterats en stor mängd forskningsresultat. Cancerforskaren Roger Henriksson, som är en av arrangörerna och cancerforskare på Radiumhemmet, tror att konferensen kommer att sätta spår i cancervården.

KTH-forskare har under några år tagit fram en metod att odla fisk på land. Riktigt så konstigt som det låter är det inte. Forskarna odlar nämligen abborre i stora tankar i en industrilokal. Det gör de tillsammans med fiskodlaren Gunilla Jonsson i Söderköping.