Att resa sig igen – Gustav Ericsson

4:45 min
Morgonandakten den här veckan utgår från sjukhusprästen Gustav Ericssons lunchmeditationer i andaktsrummet på Norrlands universitetssjukhus.

Vid lunchtid går sjukhusprästen Gustav Ericsson in i andaktsrummet på Norrlands universitetssjukhus, sätter sig på en pall och mediterar en stund.

Det är en hjälp att stanna upp när det är mycket på gång. Meditation ger också näring åt min gudsrelation.

Meditation kan ibland uppfattas som världsfrånvänt och självupptaget. Gustav Ericsson menar tvärtom att det ger näring åt en känsla av sammanhang och närhet till andra.

Det handlar lika mycket om att resa sig från meditationspallen som att sätta sig på den. Meditationen flyter ihop med vardagen och hur vi människor är mot varandra.

Denna veckas morgonandakter är en repris och sändes första gången 2014.

Text

Lukasevangeliet 10:30-34

Musik

Sotali – Daniel Pettersson
Här är världen, se den vakna (Ps 939 ur Psalmer i 2000-talet) – Sara Lindvall Nyberg