Livet på Jorden före dinosaurierna

20 min
Långt innan dinosaurierna var världens härskare, befolkades det nuvarande Europa av andra spektakulära djur. Här fanns halvmeterstora sländor och olika slags reptilliknande varelser, som är våra mycket avlägsna släktingar. Här fanns också flera meter långa amfibier, alltså en form av groddjur, med trekantiga och bepansrade huvuden. Och sett uppifrån kunde landskapet påminna om en regnskog i dagens Sydamerika. I själva verket var artrikedomen stor redan under den period i historien som kallas för Perm. Den startade för ungefär 299 miljoner år sedan och avslutades med en enorm katastrof för 251 miljoner år sedan, då lejonparten av dåtidens djur utrotades. Ur de fåtal arter som överlevde utvecklades senare dinosaurier, och mycket längre fram i tiden, vi människor. I Vetandets Värld idag besöker frilansjournalisten Anna Trenning-Himmelsbach utgrävningsplatsen i Bourgogne, där man hoppas få en ny och tydligare bild av faunan och floran under den här avlägsna perioden i Jordens historia.