Bristen på fred huvudorsaken till svälten i Somalia

14 min
Torkan anges reflexmässigt som orsaken till svälten i Somalia. Men en faktor är överordnad alla andra förklaringar, och det är bristen på fred. Journalisten Cecilia Bäcklander reder ut hur konflikterna i Somalia och på Afrikas Horn orsakar svält i området. Vi uppmärksammar också att det i morgon, fredag, är 10 år sedan den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Exileritreanen och socialantropologen Mehretab Belay ger sin syn på fallet och läget i Eritrea.

Men självklart är listan på dem som tjänat på konflikterna också lång – korrupta politiker, krigsherrar, pirater, vapensmugglare, droghandlare, penningtvättare, och t o m hjälporganisationer. Inget land är längre en ö. Och om inte fler kan tjäna på fred än på krig kommer hungersnöd att återkomma.

Det är på tiden att börja ifrågasätta den förenklade och enformiga bilden av Eritrea och dess makthavare. Eritrea och eritreaner finns i relation till sin omvärld men när omvärlden saknar grundläggande förståelse för landets utsatta position, är det rättfärdigat att gå sin egen väg mot alla odds som under befrielsekriget. Det finns dock inget som berättigar att Dawit och de andra samvetsfångarna sitter i fängelse utan rättegång. Nu får det vara nog.