" Det här fallet måste prövas i domstol"

25 min
När det finns misstanke om allvarligt brott måste det prövas i domstol. Så kommenterar Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt, den pågående rättegången i Solna. Där en narkosläkare står åtalad för dråp av ett barn. Kärnfrågan i rättegången är om döden har påskyndats eller inte. elisabeth Rynning menar att de båda vetenskaperna, medicin och juridik, kan behöva lära sig att kommunicera bättre med varandra, eftersom båda har som uppgift att skydda de mänskliga rättigheterna.

Delfiner ropar namn

Delfiners ljud har förbryllat forskare. Nu kan man visa att de konstruerar ljudet på annat sätt en en vanlig vissling. Flera forskningsresultat tyder på att de också kan kalla varandra med hjälp av signaturmelodier. Vetenskapsradions Torill Kornfeldt reder ut begreppen.  

Snurr på ägg

En ny teknik gör det möjligt att ta hand om donerade ägg på ett mer effektivt sätt. Än så länge har ingen kvinna blivit gravid i Sverige med donerade ägg, men överläkare Kjell Wånggren som leder äggbanken vid Uppsala Akademiska sjukhus berättar vilka som kan dra nytta av den. Reporter Björn Gunér.

Smältande isar

I veckan tangerades bottenrekordet från 2007 när det handlar om smältande isar vid Nordpolen. Men det finns vissa som gläds över situationen. Reporter Gustaf Klarin.