Australopitecus sediba kan vara vår förfader

24 min
Australipithecus Sediba är namnet på den art som kan vara alla nu levande människors förfader. Veckans nummer av Science domineras av artiklar om fyndet, som gjordes i Sydafrika redan för tre år sedan. Forskarna skriver att den här förmänniskan bättre passar in som förfader åt den moderna människan än den andra förmänniskoarten från samma tid, Homo habilis.

Stor studie om mental ohälsa får kritik för att inkludera för många människor. Enligt studien skulle nästan 40% av den undersökta europeiska befolkningen får en psykiatrisk diagnos. Omräknat i antal människor blir det ungefär etthudrasextio miljoner personer i Europa med mentala eller psykiska problem.

En av kritikerna är Allan Horwitz, professor vid Rutgers University i USA och specialist på psykisk ohälsa. Enligt honom är det här inte en rimlig uppskattning.

Fysik är ett vetenskapligt område som fortfarande i högsta grad domineras av män. Varför det är så, och om det är något som bör ändras på har i veckan diskuterats vid en internationell konferens i genusvetenskap i Uppsala. Större medvetenhet är allt som krävs ibland, säger Mia Ong från TERC-institutet i Boston.