Kulturnytt 20110905 1305

15 min
Gunnar Bolin rapporterar från filmfestivalen i Venedig. Bokhösten har dragit igång, vi recenserar hela tre nyutkomna svenska romaner - Anneli Jordahls Augustenbad en sommar, Marie Hermanssons Himmelsdalen, samt Kjell Johanssons Det var inte jag. Dessutom har vi ringt upp Tuula Autio, utställningschef för utställningen (o)mänskligt på Upplands museum.