Jakten på nedgrävda mjältbrandsbakterier

19 min
I fredags brändes i Örebrotrakten de sista sju kor som drabbats av sommarens mjältbrandsutbrott. Totalt dog ett tjugotal kor i samband med utbrottet. Ingen människa smittades. Vetandets värld reder ut vad mjältbrand är, i vilken miljö den dödliga bakteriella infektionssjukdomen trivs, hur den sprids och hur den kan drabba både djur och människor? Och sist men inte minst, vad görs för att om möjligt undvika framtida sjukdomsutbrott? Är det möjligt att ringa in smittkällorna, dvs de 3 000 - 7 000 gårdar som i Sverige sedan 1916 avspärrats p g a mjältbrandsutbrott? Man vet vilka gårdar som drabbats, men inte var djuren grävts ner. Medverkande: Katarina Stenfeldt, Jordbruksverket, Jönköping; Martin Pedago, distriktsveterinär, Hallsberg; Gunilla Hallgren, SVA Uppsala; Bengt Dalme, lantbrukare Kvismaren; Bodil Persson, läkare och historiker