Nyheter på svenska vecka 34

3:44 min
Sverigefinländarnas delegation uppmanar tvåspråkiga föräldrar att tala finska hemma med sina barn här i Sverige. Eskilstuna sverigefinska skola ska sätta upp en musikal med hjälp av stöd från Institutet för språk och folkminnen, som beviljat skolan 105 000 kronor för projektet. Redaktör Maynie Rantala.