Populismen - följeslagare och följd av demokratin?

15 min
Vi avslutar vår temavecka om populism med bland andra en filosof och en sociolog som försvarar populismen. Fast i det ena fallet får populisterna kritik för att de inte utmanar och utvecklar demokratin utan faller tillbaka på gamla tankar. Den andre säger sig också försvara populismen - av demokratiska skäl.

Hör också om boken i vilken författaren hävdar att det inte är populismen som utgör ett hot mot demokratin utan tvärtom: att demokratin har blivit alltmer populistisk!

Ett problem med demokrati – att folket ska styra sig självt – är som bekant att folk tycker och tror allt möjligt som är konstigt och fel.

Populisten far land och rike runt och skakar hand med väljarna. Därför rynkar den politiska klassen på näsan åt dessa populistiska tricks, och föredrar folkvalda som drar sig undan till sitt tjänsterum vid Mälaren och bedriver seriös politik. Men varför skulle en anonym politiker vara mer trovärdig än en som vill träffa väljarna? Det här låter som ett bra argument för elitistiska politiker som undviker populasen och checkar ut torsdag lunch.