VR Nyheter 20110824

4:52 min
Elproduktion med vattenkraft kan i vissa fall leda till större utsläpp av växthusgaser än med kolkraft, enligt forskning från Brasilien. Och fysikernas jakt på higgspartikeln fortsätter.